Çözüm

WİTRO nemli duvarların kalıcı olarak kurutulması (drenajı) için aktif elektro-ozmoz üzerine kurulu en uygun çözümdür:

Kimyasallar kullanılmadığı için çevre dostudur,

duvarlara hasar vermez, zira hiçbir toprak işlemine ve duvarda tahribat yapılması gerekmez,

makul fiyatlıdır, zira bir kez kurulur ve kalıcı olarak çalışır.

WİTRO sistemi özel bir akım biçiminin etkinliğini kullanır. Yöntem için gerekli unsurlar şunlardır:

BG-testi Meslek Birlikleri (veya resmi kuruluşlar) tarafından yapılmış bir kontrol birimi

Test edilmiş bir şebeke elektrodu / anot (pozitif)

Test edilmiş çubuk elektrot / katot (negatif)

BG = Meslek Birliklerinin (veya resmi kuruluşların) test ve sertifikasyon sistemi

Kontrol ünitesi için BG 97055 test numarası