Sistemin montajı

  1. Aǧ elektrotunun yerleştirileceǧi yerlerde, eski sıva duvara kadar kazınır (gerekirse, sıva tamamen yok edilir)
  2. Aǧ elektrodu ve iletken şeridi sözkonusu duvar bölümü boyunca döşenir. Kontak iletkeni ağ üzerine monte edilir ve kontak sıva ile sabitlenir.

  1. Çubuk elektrotlar toprağın iletkenliğine göre ayarlanır ve uygun mesafelerde toprağa yerleştirilir. Kototlu delikler daha sonra iletken malzeme ile doldurulur.

4. Aǧ elektrot ve çubuk elektrot kontrol ünitesine baǧlanırlar. Aǧ elektrot kontak iletken üzerinden kontrol ünitesine artı çıkışı ile, çubuk elektrot ise eksi-çıkışı ile birleştirilir.     

5.  Elektrotlar bir çember hat ile iki taraftan elektriǧe baǧlanabilirler.  Çember hatlar tüm baǧlantı yerlerini ve çıkış noktalarını içerir ve iki iletme yolu nedeniyle yüksek bir güvenlik sağlar.  Bu şekilde, sistem dış etkenlerden ötürü elektriǧin kesilmesi durumunda dahi, çalışmasına devam eder. 

Sistemler, gerekli ölçüm tekniklerini bilen WiTRO uzman elemanları tarafından kurulur.