WiTRO-SİSTEMİ – DÖŞEME ÇEŞİTLERİ

Duvar tipleri, inşaat yöntemleri veya sahadaki koşullar çok farklı olduǧundan dolayı, WiTRO sisteminin döşenmesinde de farklılıklar vardır. Aşağıda, elektrodların montaj seçenekleri birkaç seçilmiş örnekte gösterilmektedir.

1. Örnek

Koşullar:

 • Duvar kalınlıǧı 1 m’ye kadar
 • Toprak alan örtülü deǧil
 • Zemin plakaları ve toprak aynı seviyede

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot dışta topraǧın üzerinde
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde

2. Örnek

Koşullar:

 • Duvar kalınlıǧı 1 m’ye kadar
 • Toprak alan örtülü deǧil
 • Toprak zemin plakasından yüksek

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot dışta topraǧın üzerinde 
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde

3. Örnek

Koşullar:

 • Duvar kalınlıǧı 5 m’ye kadar sabit bir birim olarak  

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot içerde zemin plakası üzerinde 
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde

4. Örnek

Koşullar:

 • Boşlukları olan kalın duvar
 • Büyük boşlukları olan duvarlarda veya çift duvarlarda iki anot-aǧı kullanılır.

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot dışta toprak üzerinde
 • Aǧ elektrot içte zemin plakası üzerinde 
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde
 • Çubuk elektrot içte zemin plakasının altında

5. Örnek

Koşullar:

 • Yatay ve dikey bariyer yokluǧunda 
 • Bodrum tavanı örtüsüz toprak seviyesinden daha yüksek

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot 1 x kısmen toprak seviyesi üzerinde ve 1 x içerde zemin plakası üzerine
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde, aǧ elektrotlarla eşit aralıkta

6. Örnek

Koşullar:

 • Yatay ve dikey bariyer yokluǧunda 
 • Bodrum tavanı örtüsüz toprak seviyesi ile aynı yükseklikte

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot 1 x dışta toprak üzerinde ve 1 x zemin plakası üzerinde  
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde,  aǧ elektrotlarla eşit aralıkta

7. Örnek

Koşullar:

 • Kaldırımlar, yol düzeyi veya tedarik hatları nedeniyle toprak zeminde çalışma mümkün deǧil
 • Çubuk elektrot için duvar delikleri

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot içte kısmen toprak seviyesinde 
 • Çubuk elektrot dışta toprak içinde

8. Örnek

Koşullar:

 • Sadece bodrumda çalışma mümkün, yanlara nüfuz eden su yok

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot içte bodrum tavanının altında 
 • Çubuk elektrot içte zemin plakasının altında

9. Örnek

Koşullar:

 • Dış toprakta drenaj vercut

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot içte zemin plakasının üzerindealternatif: dışta tprak üzerinde
 • Çubuk elektrot drenajın altında

10. Örnek

Koşullar:

 • Kalın duvalı tonoz (kemerli) bodrum

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot 1 x dışta toprak üzerinde ve 1 x içte kemerin üst bölümünde 
 • Çubuk elektrot içte bodrum zemininin altında, toprak içine delik 

11. Örnek

Koşullar:

 • Yüksek derecede rutubetli yüksek binalar, örneǧin kiliseler, kuleler, anıtlar için kademeli düzen

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot 1 x içte üst rutubet bölgesinde veya daha yüksekte, 1 x içte topral üzerinde
 • Çubuk elektrot dışta veya içte toprak içinde 

12. Örnek

Koşullar:

 • Örneǧin kırık taşlar, kum taşı, tuǧla, tarla taşlarından v.s.‘den yapılmış dış duvarlar 

Elektrodların kullanımı:

 • Aǧ elektrot derzlere (aralıklara) yerleştirilen iletken bantla deǧiştirilmiştir 
 • Çubuk elektrot içte veya dışta torak içinde