Test edilmiş ve sertifikalı

WiTRO sistemi (Avusturya standartı) ÖNORM B3355-2‘ye uygundur.

Bu ÖNORM, nemin mevcut duvarlarda kılcal yükselişini önlemeye veya sınırlandırmaya yarayan önlemler için uygulanan bir standarttır.   Bu standart yalnızca etkinliǧi bilinen ve pratik uygulması kanıtlanmış yöntemleri dikkate almaktadır. Cihazlar, örneğin magnetokinesis, radyo dalgaları v.b. bu ÖNORM’da dikkate alınmamaktadır.

Kontrol ünitesi için BG (Meslek Birliǧi) -Test Belgesi 97055

Köln Teknik Komisyonu Test ve Sertifika Dairesi

Anotlar ve katotlar için K 96 1472 test raporu

Devlet Malzeme Test Kurumu Darmstadt, Plastik Malzeme Bölümü

DIN IEC 60167’e göre Elektrik Direnci Test Raporu No.294/2010, Plastik-Merkezi Leipzig

Plastik-Merkezinde anotlar ve katotlar için daha başka testler yapılmıştır, Test Raporu 80/96