BASİT AMA ETKLİLİ: WİTRO-SİSTEM – NEMLİ DUVARA KARŞI OPTİMAL ÇÖZÜM

WİTRO nemli duvarlardan kalıcı olarak kurtarır. 20 yıldan beri elekro-ozmoza dayanan sistemler mevcut bulunmaktadır. WİTRO-GmbH bunu optimize etmiştir ve müşterilerine ve bu sisteme ilgi duyanlara sisteme tanıtmaktadır. Sadece birkaç unsurun yardımıyla sıvıların akış ilkesinden istifade edilmektedir: WİTRO sistemi bu kadar basit ama etkili bir şekilde çalışmaktadır. Artık duvar kağıdının dökülmesi, duvarlarda küf ya da başka hasarlar olmayacak. Mantarların ve diğer hastalık yayan mikroorganizmaların yayılması ndan korkmanıza gerek kalmayacaktır. Nemli duvarlara opzimum çözüm sayesinde ısıtma maliyetleri de azalacaktır.

Bir elektrik voltajı uygulanır ve bu şekilde suyun hareket yönüne etki edilir. Bir elektrik alanında elektrik akışı olduǧunda, daima pozitif kutuptan negatif kutba doğru bir akım hareketi olur. Zaten 200 yıldan fazla bir süre önce ilk denemeler yapıldı. WİTRO sistemi, elde edilen bütün bilgilerden tam olarak yararlanmaktadır. Kimyasal maddeler kullanılmadığı için çevre dostudur. Duvarları korur ve yıpratmaz, zira hemen hemen hiç toprak işlemi ya da yapısal müdahaleler gerekli değildir. Sistem diğer yöntemlerden daha ucuzdur, çünkü sistem yalnızca bir kez kurulmalıdır ve elektrik tüketimi tasarrufludur ve kontrol edilebilir durumdadır.

WİTRO sisteminin tüm tesisatı için sadece üç temel unsur gereklidir: Meslek Birlikleri (veya resmi kuruluşlar) tarafından test edilmiş bir kontrol ünitesi, pozitif kutup için test edilmiş bir şebeke elektrodu (anot) ve negatif kutup için test edilmiş bir çubuk elektrot (katot). Anot doğrudan duvara monte edilir, katotu zemine yerleştirilir. Eğer bu iki elektrot arasında akım akarsa, nemli duvarlarda bulunan doğal elektrik alanı dönüş yapar ve nem, negatif kutba zemine doğru yönlenir. Kurutma (drenaj) işlemi derhal başlar.