Korozyon koruması

Büyük olasılıkla duvar içindeki metaller doǧrudan

Yapay olarak oluşturulan elektrik potansiyeline dahil olacaklardır.  Bu metall parçalar da   

dış yüzeylerindeki nemi elektrik potensiyelinin eksi kutbuna aktaracaklardır. Elektro-ozmos, aynı zamanda, örneǧin döşenmiş su boruları, ısıtma tesisatları ve diğer metal parçalar için paslanmadan koruyacaktır.

Elektro-ozmoz yöntemi,  korozyona karşı koruma için, boru hatlarının inşasında ve deniz taşıtlarında uzun süredir kullanılmaktadır.