Hafriyat ve drenaj

Eǧimli veya basınçlı suya karşı kazı yoluyla drenajın boşaltılması. Böylelikle, yanal su akımı kesilir, ancak sadece temelden gelen nemin yükselişi kesilir. Yatay bir bariyer de mutlaka gereklidir.

Enjeksiyonlar (kimyasal yöntem)

Duvarın her tarafı kimyasal maddeleri içine nüfuz etmiş durumda olduǧu taktirde, enjeksionlarla duvarın sadece enjeksiyon yapılan yerlerin üst kısımları kuruyacaktır. Duvar çok rutubetli ise, daha önceden ön kurutma yapılmalıdır. 

Duvar kesme yöntemi

Kesimin yapıldıǧı yerin alt kısmında rutubet devam eder.  Kalın duvarlarda uygulama oldukça zordur.  Statik yapıya büyük ölçüde müdahelede bulunmuş olunur. Bu yüzden kemerlerin ve duvarların yatay kaymalarına mutlaka dikkat edilmelidir. Statik uzmanı olmadan yapılmamalıdır.   

Çakma yöntemi

Oluklu paslanmaz çelik levhaların çakılması sadece kesintisiz birleşme aralıǧıkları bulunan duvarlar için mümkündür. Levhaların çakılması esnasında oluşan basınç ve kuvvetli titreşim, taşların kaymasına ve böylece yapının statik deǧişimlere uǧramasına neden olur. Ve çakılan plakaların alt kesiminde rutubet devam eder.  

Restorasyon sıvası

Restorasyon sıvası büyük oranda su buharını geçgenli bir sıvadır.  Kurutulacak yüzey malzemeni çok gözenekliliǧi sayesinde büyütülmüş olur.  Nemi almak için restorasyon sıvası kullanmak ekseri gerekli bir tedbirdir. Zaralı suyun duvarda transport durumu sıva altında kalmaya devam eder ve onun dayanıklılıǧını sınırlar. 

Bariyer sıva, su geçirmez boyalar

Her çeşit buhar geçirgenliǧi (hava almayan) olmayan bariyer katmanlar, doǧal kurumaya engel olurlar. Nem yeterli olmayan havalandırma nedeniyle eskisine göre daha da artar.  

Delik yöntemi

Dışardan duvara delinen delikler vasıtasıyla, hava sirkülasyonu duvarın içindeki kurutma etkisini tetiklemesi gerekir.  Bununla birlikte, yatay bir bariyer kurulmamaktadır.  Su deliklerin arasından serbestçe yükselmektedir. Duvarın içindeki ve dışındaki sıcaklık farkları nedeniyle oluşan yoğunlaşma nemi ek olarak üretilmektedir.

Passif Elektro-Osmose-Yöntemi

Pasif elektro-ozmoz yöntemlerinde nemli duvarın üst ve alt kısımlarına dıştan herhangi bir harici voltaj olmadan çıplak teller baǧlanır. Bu her iki hat üzerinde kısa devre yaparak potansiyel farkı telafi edilmeye çalışılır. Duvar ve metal aralarında bir elektrokimyasal potensiyal oluştururlar. Bu arada metalin üstyüzeyi elektrogalvanik etkiye maruz kalır ve polarizasyon ve korozyon nedeniyle iletkenlik kaybolur. Sistem etkisini kaybeder.  

Elektroliz-Yöntemi

Bu yöntemler genellikle 50 volttan daha yüksek doǧru akım voltajıyla çalışan proseslerdir. Her şeyden önce amaç, duvar kütlesi içindeki tuzdan arındırmaktır, elektrolitik yan etkilere dikkat edilmez: İşleme baǧlı olarak tuzdan arındırma isleminden sonra elektrotların, tuzlanmış sıvanın uzaklaştırılması ve yenilenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde harç sıvılaşabilir ve çökme olabilir.

»Sihirli kutu« veya sahte yöntem

Bu yöntemler örneğin; magnetokinesis, radyo dalgaları, gravo manyetizma ve diğerleri ile çalışırlar ve elektro-ozmoz ile ilgileri yoktur. Yüksekokullar ve üniversitelerde yapılan çalışmalar bunların etkisizliğini doğrulamıştır. Bu yöntemler, ÖNORM’da bulunmamaktadır; çünkü onların hareket biçimleri bilimsel deǧildir ve uygunlukları kanıtlanmamıştır (bakınız ÖNORM-Tanımlama).

»WiTRO sistemleri, ‘kablosuz elektro-ozmoz’ prensibi ile uzaktan yakından ilgili değildir.«

14.10.2009

Prof. Dr. rer. nat Dr. Ing. habil. Helmuth Venzmer,

Yüksekokul Wismar