JEDNODUCHÉ, ALE ÚČINNÉ:
SYSTÉM WiTRO – OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI VE ZDIVU

WiTRO trvale zbavuje zdivo vlhkosti. Již přes 20 let se tento systém, fungující na principu elektroosmotického účinku, běžně využívá ve stavební praxi pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů. Společnost WiTRO GmbH pomáhá zákazníkům stanovit příčiny vzlínání vlhkosti a navrhuje optimální řešení. Elektroosmotický systém WiTRO využívá pomocí jen několika komponent princip průchodu kapaliny polopropustnou membránou, tedy známého fyzikálního jevu osmózy, kde je pohyb molekul kapaliny ve zdivu usměrněn mírným elektrickým proudem: Jak jednoduché, ale účinné! Už nikdy se Vám ze zdiva nebudou odloupávat tapety a objevovat nepěkná tmavá místa na stěnách vašeho domu, včetně zdraví nebezpečných ložisek hub a plísní. S tímto optimálním řešením proti vlhkým konstrukcím šetříte i provozní náklady na vytápění vašeho objektu.

Voda, která má být odvedena, resp. držena mimo kapilární systém zdiva, se vlivem elektrického napětí pohybuje určitým směrem. Je přitom využívána skutečnost, že se voda při průtoku proudu pohybuje vždy od kladného pólu k zápornému pólu. Metoda elektroosmózy má více než 200 letou historii a již první experimenty s touto metodou daly podnět k tomu, aby mohl systém WiTRO plnohodnotně využít veškeré získáné poznatky a výhody v současné stavební praxi. Tato metoda je šetrná k životnímu prostředí a nevyžaduje náročnost zemních prací, či stavební zásahy do konstrukcí objektu. Oproti jiným metodám je systém WiTRO v rámci jednorázové investice cenově výhodný a nabízí možnost kontroly velmi nízkých provozních nákladů na spotřebu elektrického proudu.

Pro celý vysoušecí systém WiTRO jsou nutné jen 3 základní komponenty: řídící jednotka, vodivá pásová elektroda (anoda) pro kladný pól a vodivá tyčová elektroda (katoda) pro záporný pól, přičemž anoda je instalována přímo na vlhké zdivo a katoda je zabudována do země. Po zapojení systému mezi oběma elektrodami vzniká elektrické pole, které uměle otáčí přirozenou polaritu konstrukce a existující vlhkost ve zdivu směruje k zápornému pólu. Proces vysoušení konstrukce začíná ihned.

Systém WiTRO instalují výhradně odborně zaškolení spolupracovníci WiTRO Gmbh. Firma garantuje vysoušení zdiva na hodnotu přiměřenou dané skutečnosti a dokonalou funkci systému po dobu 10 let.