VYUŽITÍ ELEKTROOSMOTICKÉHO SYSTÉMU WiTRO

Elektroosmotickým systémem bylo doposud vysušeno přes 4 000 objektů. Často se přitom jedná o budovu s velmi starou a cennou stavební substancí a o obytné a užitkové stavby.

Příklady použití systému WiTRO v Německu

  • bývalý hlavní kostel svatého Mikuláše v Hamburku, postavený v roce 1195
  • vodní zámek Freisaal v Salzburgu, postavený v roce 1549
  • Semperova galerie v Dráždanech, postavena v roce 1855
  • zámecká kaple ve Schwaigernu u Stuttgartu, postavená v roce 1871
  • řadové domy s cihlovým zdivem v Brand-Erbisdorfu u Drážďan, postavené kolem roku 1920

Příklady použití systému WiTRO v České republice

  • Baťova vila ve Zlíně, Gahurova 292, postavená v letech 1909 – 1911
  • Městská knihovna v Olomouci, nám. Republiky, postavená v r. 1889
  • Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, z roku 1918
  • objekt Magistrátu mesta Brna, Dominikánské nám. 197/3
  • prostory suterénu kina Mír, nám. Míru 951, Uherské Hradište