Řešení

Optimální řešení se nazývá WiTRO, na elektroosmóze založená metoda, která zajištuje trvalé vysušení vlhkého zdiva:

  • tento systém je ekologický, neboť se nepoužívají žádné chemikálie
  • je šetrný pro zdivo, neboť nejsou nutné žádné zemní práce a radikální zásahy do konstrukcí objektu
  • cenově výhodný, neboť se instaluje jedenkrát a funguje trvale

U systému WiTRO se využívá účinnosti speciální formy proudu. Nutné komponenty pro tuto metodu jsou:

  • ovladač atestovaný zkušebním a certifikačním systémem profesních odborů
  • síťová elektroda nebo anoda (kladná)
  • tyčová elektroda nebo katoda (negativní)

BG = zkušební a certifikační systém profesních odborů