INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Krok 1

Tam, kde se má umístit síťová elektroda, se odstraní poškozená omítka až na zdivo, příp. se odstraní veškerá omítka.

Krok 2

Síťová elektroda a pásový vodič se uloží podél dotčené části zdiva. Kontaktní vodič se umístí na síť a upevní se kontaktní omítkou.

Krok 3

Tyčové elektrody se upraví na vodivost země a v odpovídajících odstupech zapustí do země. Vyvrtané otvory s katodami se pak zalijí vodivou hmotou.

Krok 4

Síťové a tyčové elektrody se spojí s řídicím přístrojem. Síťová elektroda se kontaktními vodiči spojí s kladným výstupem řídicího prřstroje, tyčová elektroda se záporným výstupem.

Krok 5

Elektrody lze takzvaným okružním vedením napájet proudem ze dvou stran. Okružní obvody zahrnují všechny odbočky a odběrná místa a díky dvěma trasám vedení je zajištěno neustálé napájení. Lze tak zaručit, že zařízení bude fungovat i při přerušení přívodu proudu vnějším vlivem.

Zařízení instalují výhradně odborně proškolení pracovníci pro systém WiTRO®, kteří se vyznají v potřebných technikách měření.