Zemní práce a drenáže

Výkop s drenáží odvádějící svahovou zadrženou srážkovou vodou nebo mírně tlakovou vodu. Takto se zamezí pronikání boční zemní vlhkosti, nikoli však vzlínání vlhkosti ze základů. Navíc je nutná horizontální a vertikální hydroizolace.

Chemická injektáž

U injektáží zdivo vysychá jen nad místy injektáže, pokud je zajištěno, že se injektážní látky opravdu dostaly do celého profilu zdiva. Je-li stěna s vysokou vlhkostí, musí se často nejprve předsušit, popř. použít speciální druhy injektáží, např. technologie akrylátovými gely apod.

Podřezání zdiva

Po provedení dodatečné horizontální hydroizolace, zůstává vlhkost ve zdivu jako předtím a navíc dochází k její koncentraci pod úrovní vložené izolace. U silného či smíšeného zdiva je provedení navíc relativně obtížné, ale i finančně náročné. Také je možné, že se výrazně zasáhne do statiky objektu, pokud tyto práce nejsou provedeny odbornou firmou. Při provádění prací je nutno způsob realizace posoudit ze statického hlediska. V případě výskytu kleneb u suterénních prostor je provedení v podstatě nereálné.

Vrážení nerezových desek

Zarážení vlnitých desek z ušlechtilé nerezové chrom-nikloceli je možné pouze u zdiva s průbežnou ložnou spárou. Po provedení dodatečné horizontální hydroizolace, zůstává vlhkost ve zdivu jako předtím a navíc dochází k její koncentraci pod úrovní vložené izolace. Při provádení prací je nutno způsob realizace posoudit ze statického hlediska. V případě výskytu kleneb u suterénních prostor je provedení v podstatě nereálné.

Sanační omítka

Sanační omítka je omítka s vysokou propustností vodní páry. Vysušovaná plocha se zvětšuje porozitou materiálu. Při odvlhčení bývá často jako doprovodné opatření nutné nanesení sanační omítky. Pod omítkou stále dochází ke škodlivému vzlínání vody uvnitř zdiva, které omezuje jeho životnost. Životnost těchto způsobů je krátkodobého charakteru a je nutné je po určité době opakovat.

Uzavírací omítka

Veškeré druhy uzavíracích vrstev, které nepropouštějí odpařovanou vodu (nedýchají), zabraňují přirozenému vysychání. Vlhkost ve zdivu je z důvodu zamezení odvodu vodních par značně vyšší a vlhkosti se přesouvají do výrazně vyšších výškových úrovní.

Vrtané otvory

Otvory navrtanými do stěn zvnějšku se má prostřednictvím cirkulace vzduchu spustit proces vysychání vnitřku zdiva. Chybí zde ale zamezení horizontálnímu vzlínání vody. Voda může mezi otvory vzlínat neomezeně. Díky teplotním rozdílům uvnitř a vně stěny se navíc vytváří kondenzovaná vlhkost. Tento způsob však neodpovídá současným požadavkům na sanaci vlhkého zdivva a již se dlouhodobě neprovádí.

Pasivní elektroosmóza

U pasivní elektroosmotické metody se přiloží holé dráty k horní a spodní části vlhké zdi bez cizího napětí. Zkratováním obou těchto vedení se má vyrovnat rozdíl potenciálu. Zdivo a kov mezi sebou vytvářejí elektrochemický potenciál. Přitom je elektrogalvanicky napadán povrch kovu a polarizací a korozí ztrácí vodivost vzhledem ke zdivu. Zařízení ztrácí na účinku. Tento způsob však neodpovídá současným požadavkům na sanaci vlhkého zdiva a již se dlouhodobě neprovádí.

Elektrolýza

Zde se jedná o metody, které pracují s vysokým stejnosměrným napětím, které často bývá vyšší než 50 voltu. V první řadě se tím má docílit odsolení zdiva, aniž by byly respektovány vedlejší elektrolytické efekty: podle této metody se musí elektrody včetně okolí omítky s vystouplou solí po odsolení odstranit a omítka obnovit. Může dojít až k celkové destrukci malt a omítek. Tento způsob však neodpovídá současným požadavkům na sanaci vlhkého zdiva a již se dlouhodobě neprovádí.

ZÁZRAČNÁ KRABIČKA NEBO ZDÁNLIVĚ VHODNÉ METODY

Tyto metody pracují např. s magnetokinezí, rádiovými vlnami, gravitačním magnetismem apod. a nesouvisí s elektroosmózou. Neúčinnost těchto metod byla potvrzena vysokými školami a univerzitami. Tyto metody nejsou obsaženy v normě ÖNORM (viz. definice rakouské normy ÖNORM), neboť není vědecky uznávána jejich účinnost a není prokázána jejich způsobilost, a zároveň neodpovídají ani požadavkům dle ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva.