OCHRANA ZDRAVÍ

Systém WiTRO zaznamenává různé dlouhodobé zdraví neškodné aspekty:

  • obejde se bez chemických látek, které mohou trvale poškodit zdraví
  • měřeními bylo zjištěno, že systém WiTRO nevytváří žádná negativně působící elektromagnetická pole
  • zbavuje zdivo vlhkosti, která je živnou půdou pro houby a řasy s následným vývojem plísní, jejichž spóry se kromě jiného usazují v dýchacích cestách a způsobují chronické choroby jako je revmatizmus a bronchiální astma, aj.