Zaručujeme

  • že se zprovozněním zařízení bude vytvořen umělý elektrický potenciál, a tím se obrátí póly
  • že již nebude vzlínat vlhkost a zdivo podle daných podmínek bude vysoušeno
  • dokonalou funkci zařízení

V den převzetí začíná bežet záruka trvající 10 let. Záruka nebude poskytnuta při havárijích domovních zdravotnických instalací nad úrovní instalované technologie, tlakové a prusakové vodě, kondenzované vlhkosti a povodních. Záruka navíc zaniká v případě zásahu do zařízení a vnějších poškození, které nezpůsobí dodavatel technologie.

Výpadek proudu

Čím déle se zařízení WiTRO používá, tím pomaleji při výpadcích proudu klesá elektrický potenciál. Výpadky proudu trvající několik dní se v průmyslových zemích bežně neočekávají, takže pro tento případ není zapotřebí žádná prevence.