SYSTÉM WiTRO – MOŽNOSTI POUŽITÍ

Se systémem WiTRO lze pracovat téměř na všech druzích zdiva a stavebních substancí. Díky mnoha výhodám této metody (šetrná, bez chemie a zemních prací) je obzvláště vhodná pro použití v památkové péči, to jest v kostelech, klášterech, hradech nebo zámcích. Úspěšně už byla vysušena zdiva o tloušťce až 6 metrů a délce až 1 000 metrů.

Stejně úspěšně bylo provedeno mnoho sanací betonových konstrukcí. Systém WiTRO lze použít u obytných a obchodních budov, průmyslových objektů nebo mostních staveb, neboť ani beton není nepropustný. Vlhkost pak ničí kovové díly, které jsou ve stavebním materiálu.

Se systémem WiTRO lze stejným způsobem odvlhčit přírodní, pohledové a kamenné zdivo. Místo sítě s kladným pólem se přitom do spár položí vodičová páska, kterou se stěna odvlhčuje. Možnosti použití jsou rozmanité a různé – systém je možno individuálně přizpůsobit konkrétním podmínkám!

V každém případě je obecně nutno dbát na to, že systém WiTRO není vhodný pro zamezení průniku tlakové vody, mírně tlakové vody od průsakových vod na neizolovaných konstrukcích od atmosférickcých srážek, ale ani od vlhkosti z vysoké úrovně spodních vod, nacházející se bezprostředně pod úrovní podlah suterénních prostor.