PŘÍRODA JAKO VZOR

Vetšina zná pojem osmóza již ze školy – z biologie. Jedná se o pohyb kapaliny polopropustnou membránou. Přesně na tomto principu průchodu kapaliny funguje i elektroosmóza.

Voda, která má být odvedena, resp. držena mimo kapilární systém zdiva, se vlivem elektrického napětí pohybuje určitým směrem. Je přitom využívána skutečnost, že se voda pri průtoku proudu pohybuje vždy od kladného pólu Plus k zápornému pólu Mínus. Jednoduché, ale účinné.