CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM

Systém WiTRO odpovídá rakouské normě ÖNORM B 3355-2. Tato rakouská norma se používá pro zásahy na stávajícím zdivu, které slouží k zamezení nebo omezení kapilárního vzlínání vlhkosti. Zohledněny jsou výhradně skupiny procesu, jejichž úcinek je všeobecně uznáván z přírodovědného hlediska a jejichž praktická způsobilost je dokázána. Tato norma nezohledňuje přístroje, které se vztahují například na magnetokinezi, rádiové vlny apod. Systém WiTRO je v souladu s normou CSN P 730610 „Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejícími předpisy.

Atest BG 97055 řídicího přístroje
Odborný výbor pro elektrotechniku, zkušební a certifikační orgán Kolín nad Rýnem

Protokol o zkoušce anod a katod K 96 1472
Státní zkušebna materiálů Darmstadt, oddělení plastů

Další zkoušky anod a katod
provedeny ve Středisku plastů v Lipsku, zkušební protokol 80/96