KDO TO VYNALEZL?

Metoda elektroosmózy má již více než dvěstěletou historii. V roce 1806 pozoroval prof. Ferdinand Friedrich von Reuss při pokusech s hlínou právě tento pohyb molekul vody v porózní zemině od kladného pólu k zápornému, pokud se do ní vpustilo stejnosměrné napětí. Asi od roku 1900 až do třicátých let minulého století se touto metodou vysušovala rašelina, hnědé uhlí a obilí a od roku 1935 pak i vlhké zdi. Paul Ernst k tomuto účelu vyvinul první zařízení a získal švýcarský patent.

Systém WiTRO je na trhu již přes 20 let.