VYSOUŠENÍ VLHKÉHO ZDIVA – JE TO V NAPĚTÍ

Systém WiTRO používá pro vytvoření elektrického potenciálu zvláštní formu napětí max. 6 voltůs účinnou efektivní hodnotou cca 2,8 voltů. Toto omezení napětí má zvláštní význam: napětí vyšší než 6 voltů může mít rozkladný účinek na pojiva malty a kovy (potrubí, ocelové nosníky apod.). Metoda WiTRO této reakci zabraňuje nízkým napětím.

Další výhodou elektroosmotického vysoušení zdiva je malé množství prostupující soli na sanovaných plochách. Velká část vlhkosti je z profilu zdiva odváděna do nižší úrovně. Spolu s ní putují dolů i stavebně rozpustné soli. Jen malá část vlhkosti se na vnějších plochách zdiva vypařuje, stejně tak nízké jsou i usazeniny solí.