Řídící jednotka

Zapouzdřená pro použití ve vlhkých prostorách, s atestem BG (BG = zkušební a certifikační systém profesních odborů) od odborného výboru pro elektroniku, zkušebního a certifikačního orgánu, atest BG 97055.

 • Vstup: 230 V/50 Hz
 • Výstup: max. U ef. 2,8 V /800 mA
 • Třída krytí: IP 20

Řídicí prístroj zajištuje trvalou aktivitu kladné a záporné elektrody. Je dimenzován pro délku zdiva do 200 m. Optimální stanoviště řídicího přístroje je přímo u zařízení, aby se mohl kontrolovat proces vysoušení – v kotelně nebo úklidové komoře.

 • Digitální zobrazování v mA umožňuje kontrolu celého zarřzení, protože indikuje průtok proudu. Čím menší je hodnota, tím je sušší i zdivo.
 • Počítadlo provozních hodin informuje o skutečném počtu provozních hodin. Lze tak dokázat doby výpadku v případě eventuálních poruch.
 • Bezpečnostní transformátor odděluje síť 230 V a slaboproudý obvod v přístroji.

Síťová elektroda (anoda Plus )

 • síťová elektroda se umisťuje přímo na zdivo
 • tkaninová síť je ze skleněných vláken, na které je vrstva elektricky vodivého laku
 • výška síťové elektrody je v pásu 25 cm
 • její délku lze přizpůsobit jakékoli zdi
 • zvlášť umístěný kontaktní vodič dopravuje proud k elektrodové síti – ta je tvořena vodivým materiálem, což vylučuje přímý kontakt žil z vysoce hodnotného dvoužilového vedení z titanu se zdivem

Tyčová elektroda (katoda Mínus )

  • je tvořena elektricky vodivým materiálem z grafitu
  • cca 55 cm dlouhá o průměru 25 mm

  Obě elektrody jsou vzájemně upraveny, aby nevznikaly nežádoucí elektrické potenciály. Kromě toho je zaručena dlouhodobá odolnost. Podle znaleckého posudku tyto elektrody nepodléhají korozi – při provozu systému pro vysoušení zdiva s maximálně šesti volty.