VLHKÉ ZDI – ŘEŠENÍ

Budeme-li vycházet ze snahy vody proudit od kladného pólu k zápornému, je rešení odvodnění zdiva naprosto logické. Pokud přiložením elektrod obrátíte polaritu přirozeně vznikajícího elektrického potenciálu, obrátí se i efekt pohybu vody zpět směrem do země, kde v tomto případě bude záporný potenciál. Metoda, jejíž jednoduchost je zcela logicky jednoznačná.