VLHKÉ ZDI – PROCES VYSOUŠENÍ

Proces vysoušení zdiva začíná přímo obrácením elektrického potenciálu, neboť voda nemůže již vzlínat do vyšších úrovní. Proud prochází tak dlouho, dokud se nevysuší všechny části vytvořeného pole. Systém WiTRO zajišťuje šetrné vysoušení (odvlhčení), nepoškozující zdivo. Jednorázově nainstalovaný systém WiTRO při trvalém provozu zajistí trvale suchou stěnu.

Uměle vytvořený elektrický potenciál působí jako horizontální zábrana proti vlhkosti a trvale brání jejímu vzlínání do zdiva. Zvláštní způsob instalace elektrod dokáže vytvořit nejen horizontální clonu, ale zamezí i vertikálnímu šíření vlhkosti.