JAK VYŘEŠIT PROBLÉM VLHKÉHO ZDIVA

Problém

Pokud zdivo není chráněno, vzlíná do něj vlhkost ze země. Problémem přitom je:

  • díky kapilárnímu účinku prochází voda celou zdí a odpařuje se
  • voda stoupá vždy odspodu, zdivo působí jako čerpadlo
  • do zdiva se s vodou dostávají soli
  • soli krystalizují a vystupují z povrchu zdi

Bez účinných protiopatření jsou následky viditelné a lze je jen steží odstranit:

  • sloupávají se barvy, tapety i omítka
  • zdivo se nezadržitelně zničí
  • vznikají stavebně fyzikální a statické škody
  • je omezena tepelná izolace a narůstají náklady na topení
  • vzrůstá riziko ohrožení zdraví např. z důvodu výskytu plísní