SYSTÉM WiTRO – ZPŮSOBY INSTALACE

Jak různorodé jsou druhy zdiva, stavební metody nebo místní podmínky, tak individuální jsou možnosti instalace zařízení WiTRO. Ty jsou názorně vysvětleny na několika vybraných příkladech dále. Způsob rešení je samozřejmě nutno přizpůsobit na konkrétní objekt. Jde pouze o informativní přehled.

Příklad 1

Podmínky

 • zdivo o tlouštce stěny cca 1 m
 • terén v přírodní (zatravnené) úpravě, popr. v zpevněné půdní ploše
 • úroveň vnitřní podlahové konstrukce je oproti vnejšímu terénu ve stejné výšce

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus venku nad úrovní terénu
 • tyčová elektrodaMínus venku pod úrovní terénu

Příklad 2

Podmínky

 • zdivo o tlouštce stěny cca 1 m
 • terén nad úrovní podlahy
 • úroveň podlahy pod úrovní terénu

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus venku nad úrovní terénu
 • tyčová elektrodaMínus venku pod úrovní terénu a pod úrovní vnitřní podlahy

Příklad 3

Podmínky

 • pevně spojené kompaktní zdivo o tloušťce do 5 m

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus uvnitř nad podlahovou deskou
 • tyčová elektrodaMínus venku pod úrovní terénu a pod úrovní vnitřní podlahy

Příklad 4

Podmínky

 • masivní zdivo s dutinami (sendvičový charakter)
 • u stěn s velkými dutinami nebo u dvouvrstvého zdiva se pokládají vždy dvě sítě anody

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus venku nad úrovní terénu
 • síťová elektrodaPlus uvnitř nad podlahovou deskou
 • tyčová elektrodaMínus venku pod úrovní terénu
 • tyčová elektrodaMínus uvnitř pod úrovní podlahové konstrukce

Příklad 5

Podmínky

 • chybí horizontální a vertikální zábrana proti vzlínání kapilární vlhkosti a působení boční zemní vlhkosti
 • úroveň stropu sklepa je nad úrovní venkovního terénu

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus 1x uvnitř částecně nad úrovní země (resp. pod úrovní stropu spodního podlaží) a 1x uvnitř nad podlahovou deskou odvlhčovaného prostoru
 • tyčová elektrodaMínus pod úrovní terénu, v rovnoměrné vzdálenosti od síťových elektrod

Příklad 6

Podmínky

 • chybí horizontální a vertikální zábrana proti vzlínání kapilární vlhkosti a působení boční zemní vlhkosti
 • úroveň stropu sklepa a úroveň venkovního terénu je ve stejné výšce

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus 1x venku nad úrovní terénu a 1x uvnitř nad úrovní podlahové desky
 • tyčová elektrodaMínus pod úrovní terénu, v rovnoměrné vzdálenosti od síťových elektrod

Příklad 7

Podmínky

 • práce ve venkovních prostorách nejsou možné kvůli chodníkům, svršku vozovky nebo inženýrským sítím a jinak všeobecně nepřístupným místům
 • průvrty stěny pro tyčovou elektrodu

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus uvnitř zčásti přibližně v úrovni vnějšího povrchu
 • tyčová elektrodaMínus venku v zemi (pod úrovní terénu)

Příklad 8

Podmínky

 • práce jsou možné pouze v suterénních místnostech, z vnejších prostor není průsak vod

Einsatz der Elektroden:

 • Použití elektrod

  • síťová elektrodaPlus uvnitř pod stropem sklepa
  • tyčová elektrodaMínus uvnitř pod podlahovou deskou

Příklad 9

Podmínky

 • ve vnejším prostranství je ověrený funkční drenážní systém

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus uvnitř nad podlahovou deskou, alternativně venku nad úrovní přilehlého terénu
 • tyčová elektrodaMínus pod úrovní drenážního systému ve vnějším prostrantví

Příklad 10

Podmínky

 • sklep s klenbami a s masivním zdivem svislých konstrukcí

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus 1x venku nad úrovní terénu a 1x uvnitř v horní části klenby
 • tyčová elektrodaMínus uvnitř pod podlahou sklepa, navrtání do země

Příklad 11

Podmínky

 • kaskádové zapojení pro vysokou budovu s extrémně vysoko vyvzlínanou vlhkostí, např. u kostelů, věží, stavebních památek (v případě dlouhodobého zatékání od narušených klempířských prvků a u provlhčení konstrukcí ve vyšší úrovni)

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus1x uvnitř v horní části vlhkosti nebo výše
 • síťová elektrodaPlus1x uvnitř nad zemí
 • tyčová elektrodaMínus venku nebo uvnitř v zemi

Příklad 12

Podmínky

 • pohledová zdiva, napr. lomový kámen, pískovec, cihly, valouny apod. v režném provedení

Použití elektrod

 • síťová elektrodaPlus je nahrazena pásovými vodiči vloženými do spár
 • tyčová elektrodaMínus uvnitř nebo venku v zemi